Pippis kunstskole

Velkommen til en trygg kunstskole i sommer!

Pippis kunstskole 2021 skal gjennomføres på en trygg måte! 

Vi følger de til en hver tid gjeldende smittevernsrådene som finnes for kultur og opplæring og ønsker at alle våre elever skal ha en trygg og lærerik tid hos oss.

Noen av tiltakene som gjøres i tråd med veiledning for smittevern på skoler og kulturinstitusjoner:

  • Redusert antall elever per kurs 
  • Sikret mulighet for å kunne opprettholde 1-metersregel
  • Klare håndvaskrutiner for elever og ansatte
  • Plan for oppretting og organisering av kohorter
  • Sikret at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og på toalett
  • Hengt opp alkoholbasert desinfeksjon der ikke håndvask er tilgjengelig
  • Delt opp utearealer slik at elever fra ulike kohorter blandes i liten grad
  • Praktisering av uteskole når været tillater det