Pippis kunstskole

Velkommen til Pippis Kunstskole!

Pippis kunstskole er et «teknikk-smake-kurs»
Det vil si at barna får prøve forskjellige teknikker innen billedkunst. Alt fra blyant og tusj, til akvarelle og akrylmaling. Tradisjonelle tegneoppgaver som stilleben og kroki, og spennende illustrasjonsoppgaver og mosaikk og mye mer.

Fargelære er også en del av kursingen, hvor vi viser barna tips og triks innen fargebruk. Vi deler timene inn i ‘måer’ og ‘viller’. Elevene ‘må’ gjøre en oppgave vi bestemmer, og så får de tegne fritt etterpå. 
Fritegning fremmer barnas fantasi og er vel så viktig som de oppgavene vi lager til dem!

Hver uke sender vi en logg hjem til foresatte via mail. Her står det hva vi har gjort og eventuelt hvorfor.

Vi legger stor vekt på trivsel og det sosiale, og vi har ofte diskusjoner og prater om saker som opptar barna.

Vi utdanner ingen her, men presenterer forskjellige teknikker som de selv kan utvikle videre.

Kursene er oppdelt i partier etter alder og har for tiden kurs for barn mellom 1. og 10. klasse. Semesteret har 11 undervisningstimer pluss en avsluttende utstilling.

Lurer du på noe? 
Ta kontakt med Hilde Cathrine «Pippi» Mollerin Borrevik på telefon 950 42 156 eller på e-post pip@getmail.no.

Påmeldingen til vår-semesteret 2021 er åpnet og skjer via denne linken >

Semesteravgift for våren 2021: kr 2 200,- per elev. Vi sender faktura med semesteravgift før oppstart. 


 

Pippis kunstskole ble startet i 2006. Den gang hadde vi 7 faste elever, men allerede ved andre sesongstart talte vi 40 elever.

I dag har skolen et gjennomsnitt på 100 elever i året. Vi underviser åtte partier i uken.